نیپون ، نمایندگی فروش ساعت های کاسیو (CASIO) [اردیبهشت 1402]
جنسیت
برند
براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
پلت فرم ساعت
بر اساس نوع بند ساعت
قطر صفحه ساعت

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۱۱۸

 • ساعت کاسیو زنانه مدل A100WEF-8ADF
  سیلور
  ساعت کاسیو زنانه مدل A100WEF-8ADF ۲.۲۳۰.۰۰۰تومان
  ۱۷۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت کاسیو مدل A100WEF-1ADF
  سیلور
  ساعت کاسیو مدل A100WEF-1ADF ۲.۲۳۰.۰۰۰تومان
  ۱۷۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت کاسیو مدل A100WEFG-9ADF
  طلایی
  ساعت کاسیو مدل A100WEFG-9ADF ۳.۲۶۰.۰۰۰تومان
  ۱.۰۳۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو B640WC-5A
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه کاسیو B640WC-5A ۲.۵۸۰.۰۰۰تومان
  -۴۶۸.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو B640WMR-5ADF
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه کاسیو B640WMR-5ADF ۳.۰۹۰.۰۰۰تومان
  ۴۳.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو BA-110BE-7ADR
  سفید
  ساعت مچی زنانه کاسیو BA-110BE-7ADR ۷.۳۳۰.۰۰۰تومان
  ۵.۱۶۶.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو BGA-270-1ADR
  صورتیمشکی
  ساعت مچی زنانه کاسیو BGA-270-1ADR ۶.۱۹۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو BGA-280AP-7ADR
  شفاف
  ساعت مچی زنانه کاسیو BGA-280AP-7ADR ۶.۷۲۰.۰۰۰تومان
  ۵۳۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-E154B-1ADF
  مشکی
  ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-E154B-1ADF ۳.۹۲۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-E154MPG-4ADF
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-E154MPG-4ADF ۴.۷۶۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-E413MB-1ADF
  مشکی
  ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-E413MB-1ADF ۴.۲۷۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو MSG-S500G-7ADR
  طلایی
  ساعت مچی زنانه کاسیو MSG-S500G-7ADR ۱۱.۲۹۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو SHE-4535YPG-2AUDF
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه کاسیو SHE-4535YPG-2AUDF ۱۰.۶۳۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو SHE-4541CGL-4AUDF
  صورتی
  ساعت مچی زنانه کاسیو SHE-4541CGL-4AUDF ۸.۸۴۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو SHE-4541G-9AUDF
  طلایی
  ساعت مچی زنانه کاسیو SHE-4541G-9AUDF ۱۲.۶۸۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو B640WBG-1BDF
  مشکی
  ساعت مچی کاسیو B640WBG-1BDF ۳.۰۵۰.۰۰۰تومان
  -۵۲۴.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو B640WCG-5DF
  رزگلد
  ساعت مچی کاسیو B640WCG-5DF ۳.۰۵۰.۰۰۰تومان
  ۴۶۹.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B100BL-1EVDF
  مشکی
  ساعت مچی کاسیو MTP-B100BL-1EVDF ۳.۴۴۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B100D-1EVDF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو MTP-B100D-1EVDF ۳.۰۹۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B100M-7EVDF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو MTP-B100M-7EVDF ۳.۲۱۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B100MB-1EVDF
  مشکی
  ساعت مچی کاسیو MTP-B100MB-1EVDF ۴.۲۸۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B105BL-1AVDF
  مشکی
  ساعت مچی کاسیو MTP-B105BL-1AVDF ۳.۵۶۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B105L-2AVDF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو MTP-B105L-2AVDF ۳.۲۱۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو MTP-B105MB-1AVDF
  مشکی
  ساعت مچی کاسیو MTP-B105MB-1AVDF ۴.۳۶۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A168WEGB-1BDF
  طلایی
  ساعت مچی کاسیو مدل A168WEGB-1BDF ۳.۲۳۰.۰۰۰تومان
  ۱.۱۷۷.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A168WER-2ADF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو مدل A168WER-2ADF ۲.۲۲۰.۰۰۰تومان
  -۱.۰۱۴.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A168WERB-2ADF
  نوک مدادی
  ساعت مچی کاسیو مدل A168WERB-2ADF ۳.۸۲۰.۰۰۰تومان
  ۱.۶۰۲.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A168WERG-2ADF
  طلایی
  ساعت مچی کاسیو مدل A168WERG-2ADF ۴.۱۸۰.۰۰۰تومان
  ۱.۹۶۲.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A171WEG-9ADF
  طلایی
  ساعت مچی کاسیو مدل A171WEG-9ADF ۳.۱۴۰.۰۰۰تومان
  ۷۴۲.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A171WEMB-1ADF
  دودی
  ساعت مچی کاسیو مدل A171WEMB-1ADF ۳.۶۶۰.۰۰۰تومان
  ۵۱۲.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مدل A178WGA-1ADF
  طلایی
  ساعت مچی کاسیو مدل A178WGA-1ADF ۲.۵۸۰.۰۰۰تومان
  -۱.۰۷۹.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مردانه MTP-B120L-7AVDF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو مردانه MTP-B120L-7AVDF ۳.۳۱۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مردانه MTP-B120M-2AVDF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو مردانه MTP-B120M-2AVDF ۳.۴۴۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی کاسیو مردانه MTP-B120M-7AVDF
  سیلور
  ساعت مچی کاسیو مردانه MTP-B120M-7AVDF ۳.۴۴۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۴۵.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو AE-1300WH-2A
  آبی
  ساعت مچی مردانه کاسیو AE-1300WH-2A ۱.۵۷۰.۰۰۰تومان
  ۱۰۹.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو AQ-800EG-9ADF
  طلایی
  ساعت مچی مردانه کاسیو AQ-800EG-9ADF ۳.۵۷۰.۰۰۰تومان
  ۱.۸۳۱.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو ECB-10PB-1ADF
  مشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو ECB-10PB-1ADF ۹.۵۹۰.۰۰۰تومان
  ۲.۸۶۷.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو ECB-20CL-1ADF
  مشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو ECB-20CL-1ADF ۱۰.۳۴۰.۰۰۰تومان
  ۷۵۲.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو ECB-900GL-1ADR
  مشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو ECB-900GL-1ADR ۱۱.۷۷۰.۰۰۰تومان
  ۷۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-1000-4B
  مشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-1000-4B ۱۳.۸۳۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-110-1A
  مشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-110-1A ۷.۴۶۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-2200NN-1ADR
  سبزمشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-2200NN-1ADR ۱۰.۲۴۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-2200SKL-4ADR
  قرمز
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-2200SKL-4ADR ۷.۲۳۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-2200SKL-8ADR
  مشکی
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-2200SKL-8ADR ۷.۵۸۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-900-2ADR
  سورمه ای
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-900-2ADR ۷.۱۶۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GA-900-4ADR
  قرمز
  ساعت مچی مردانه کاسیو GA-900-4ADR ۷.۱۶۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GBA-900-4ADR
  صورتی
  ساعت مچی مردانه کاسیو GBA-900-4ADR ۷.۲۸۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GBA-900RD-4ADR
  قرمز
  ساعت مچی مردانه کاسیو GBA-900RD-4ADR ۷.۹۸۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GBD-100BAR-4DR
  زردسورمه ایقرمز
  ساعت مچی مردانه کاسیو GBD-100BAR-4DR ۱۲.۹۰۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GM-110-1ADR
  سیلور
  ساعت مچی مردانه کاسیو GM-110-1ADR ۱۲.۱۶۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو GM-5600SCM-1DR
  طوسی
  ساعت مچی مردانه کاسیو GM-5600SCM-1DR ۱۱.۸۴۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو MTD-125-2AVDF
  سیلور
  ساعت مچی مردانه کاسیو MTD-125-2AVDF ۵.۱۹۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه کاسیو MTD-125D-1A1VDF
  سیلور
  ساعت مچی مردانه کاسیو MTD-125D-1A1VDF ۵.۳۲۰.۰۰۰تومان
  -۴۱۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مردانه کاسیو مدل A100WEG-9ADF
  طلایی
  ساعت مردانه کاسیو مدل A100WEG-9ADF ۳.۲۲۰.۰۰۰تومان
  ۱.۱۷۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مردانه کاسیو مدل A100WEGG-1ADF
  دودی
  ساعت مردانه کاسیو مدل A100WEGG-1ADF ۳.۲۲۰.۰۰۰تومان
  ۱.۱۷۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه کاسیو GM-S2100B-8ADR
  طوسی
 • ساعت مچی زنانه کاسیو GM-S2100PG-1A4DR
  رزگلد
 • ساعت مچی زنانه کاسیو GMA-S110GS-3ADR
  سبز
 • ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-B115B-1EVDF
  مشکی
 • ساعت مچی زنانه کاسیو LTP-B115D-4EVDF
  سیلور

کاشیو تادائو (Tadao Kashio) ، موسس شرکت کاسیو کامپیوتر؛ در کشور ژاپن ، در سال 1917 به دنیا آمد. پس از زمین لرزه ی بزرگِ کانتو در سال 1923، تمامی خانواده ی وی به توکیو نقل مکان کردند. وی پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، به عنوان یک شاگرد آغاز به کار نمود. صاحبِ کارخانه، مهارت تادائو را شناخت و او را به تحصیل در کنار کارش ؛ در کارخانه ی واسدا (Waseda) تشویق نمود. او در بسیاری از کارها از جمله؛ ساختن قابلمه ها، ماهی تاوه ها، و لامپ های ژنراتور دوچرخه مهارت پیدا کرد، خیلی زود شهرت پیدا کرد و قرارداد هایی را برای انجام کارها دریافت نمود. درسال  1946، تادائو، کسب و کار خود را در میتاکا توکیو با نام کاشیو سیساکوجو (Kashio Seisakujo) راه اندازی کرد. در واقع در این سال برند کاسیو به طور رسمی بنیان گذاری شد و فعالیت خود را در زمینه ی تولید ماشین حساب، لوازم الکترونیکی و اَدوات موسیقی آغاز کرد. در سال 1954 نمونه های بسیاری از ماشین حساب های این برند روانه ی بازار شد و به عنوان اولین ماشین حساب های الکترونیکی ژاپنی در سال 1957 به ثبت رسیدند.

تصویری از کاشیو تادائو (موسس برند کاسیو)
تصویری از کاشیو تادائو (موسس برند کاسیو)

در سال 1960 کاسیو به گسترش کار خود ادامه داد و مدل های جدید ماشین حساب، شامل  TUC Compuwriter یک دستگاه نوشتاری الکترونیکی و ماشین حساب AL-1 برای استفاده های حرفه ای، یکی پس از دیگری عرضه شدند. بعد از تلاش های بسیار سرانجام در سال 1965 کاسیو موفق شد اولین ماشین حساب رومیزی، مجهز به حافظه ی داخلی را عرضه کند که در فاصله ی کمتر از یکسال، به کشورهای دیگر صادر شدند. به این ترتیب یکی پس از دیگری، دفاتر این برند در کشورهای اروپایی و امریکای تاسیس شد و این برند به یکی از مطرح ترین برندها مبدل شد.

سرانجام کاسیو در سال 1974 نخستین ساعت مچی دیجیتال خود را ؛ با صفحه نمایش تاریخ، سال و روز به بازار عرضه کرد.

اولین ساعت کاسیو
اولین ساعت کاسیو

به دلیل استقبال فراوان از نخستین ساعت ها، کاسیو تصمیم گرفت تا فعالیت خود را از آسیا فراتر برده و به بازارهای جهانی راه پیدا کند. رمز موفقیت در بازارهای جهانی؛ متفاوت بودن با سایر شرکت های ساعت سازی می باشد و کاسیو توانست با ارائه نخستین ساعت دیجیتال این موفقیت را از آن خود کند.

از این رو کاسیو شهرت خود را از ساخت ساعت های مچی کوارتز، دیجیتال و آنالوگ کسب کرد و به یکی از نخستین و بزرگترین تولیدکنندگان ساعت در دنیا تبدیل شد. که بسیاری از این ساعت ها قادر به نمایش ارتفاع، درجه حرارت، زمان سایر کشورها، GPS و… می باشند.

کاسیو موفق به تولید و گسترش تکنولوژی Tough Solar(جذب انرژی خورشیدی و یا نور مصنوعی و تبدیل آن به باتری ساعت)، سنسور های مینیاتوری، کنترل رادیویی و سایر تکنولوژی های به روز شده است.

همچنین با اختراعات منحصر به فرد خود از ساعت های متداول مکانیکی، پا فراتر گذاشته و سیر تکاملی ساعت های آنالوگ را تسریع بخشیده است.

در سال 1983 کاسیو موفق به ساخت و ارائه نخستین مدل G-Shock خود شد و آرزوی دیرینه خود مبنی بر ضد ضربه بودن ساعت را محقق ساخت. بنابراین G-Shock انقلابی در صنعت ساعت سازی ایجاد کرد و آن تفکر منسوخ نسبت ظاهر باریک و ظریف ساعت را از بین برد. آزمایشات ویژه ای نظیر سقوط آزاد، لرزش و مقاومت در برابر آب (معادل 20 بار) بر روی این ساعت ها انجام گرفته است و حاصل آن ساعت های مقاوم امروزی می باشد. این ساعت ها در ورزش، صنایع نظامی و علمی طرفداران بسیاری دارد. اولین ساعت Gshock، مدل Dw5000c  بود.

اولین ساعت تولیدی از سری جی شاک
اولین ساعت جی شاک

در سال 1401 گروه نیپون موفق به دریافت نمایندگی از شرکت پوزیترون گردید. این محصولات با کیفیت در تنوع بالا و قیمت اقتصادی و مناسب عرضه می گردند.
بهترین ساعت های جی شاک ، ادیفایس و … در فروشگاه نیپون برای شما علاقه مندان به برند کاسیو قرار میگیرد و همواره جدیدترین مدل های کاسیو در این وبسایت آپدیت می شوند.
از همراهی شما عزیزان با نیپون سپاسگزاریم.

مقایسه ( 0 مورد )