گس | نیپون ، نمایندگی ساعت گس (Guess) در ایران
جنسیت
برند
براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
پلت فرم ساعت
بر اساس نوع بند ساعت
قطر صفحه ساعت

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۸۲

 • ساعت مچی زنانه گس 10244L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس 10244L1 ۱.۷۵۰.۰۰۰تومان
  -۱۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0118L5
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس GW0118L5 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  -۱.۱۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0307L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس GW0307L1 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  ۲.۷۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0307L2
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس GW0307L2 ۶.۹۵۰.۰۰۰تومان
  ۲.۷۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0308L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس GW0308L1 ۶.۷۰۰.۰۰۰تومان
  -۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0308L2
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس GW0308L2 ۶.۷۹۰.۰۰۰تومان
  -۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0314L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس GW0314L1 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  ۳۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0314L3
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه گس GW0314L3 ۶.۹۹۰.۰۰۰تومان
  ۳۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0315L1
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس GW0315L1 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  ۳۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0315L2
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه گس GW0315L2 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  ۳۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0403L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس GW0403L1 ۷.۴۰۰.۰۰۰تومان
  ۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0403L2
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس GW0403L2 ۷.۴۵۰.۰۰۰تومان
  ۱۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0403L3
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس GW0403L3 ۷.۴۵۰.۰۰۰تومان
  ۱۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0484L2
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه گس GW0484L2 ۶.۹۹۰.۰۰۰تومان
  ۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W0647L5
  ساعت مچی زنانه گس W0647L5 ۴.۸۰۰.۰۰۰تومان
  -۵۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W0647L7
  ساعت مچی زنانه گس W0647L7 ۴.۹۰۰.۰۰۰تومان
  ۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0057G1
  طلاییمشکی
  ساعت مچی مردانه گس GW0057G1 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  ۲.۷۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0203G3
  مشکی
  ساعت مچی مردانه گس GW0203G3 ۷.۴۴۰.۰۰۰تومان
  ۱.۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0203G4
  مشکی
  ساعت مچی مردانه گس GW0203G4 ۷.۴۴۰.۰۰۰تومان
  ۱.۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0203G7
  آبی
  ساعت مچی مردانه گس GW0203G7 ۷.۴۴۰.۰۰۰تومان
  ۱.۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0263G1
  طلاییمشکی
  ساعت مچی مردانه گس GW0263G1 ۷.۵۶۰.۰۰۰تومان
  ۱.۲۶۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0329G1
  سیلور
  ساعت مچی مردانه گس GW0329G1 ۶.۹۰۰.۰۰۰تومان
  -۱۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0329G3
  طلایی
  ساعت مچی مردانه گس GW0329G3 ۶.۹۹۰.۰۰۰تومان
  ۳۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0332G2
  طلایی
  ساعت مچی مردانه گس GW0332G2 ۶.۹۹۰.۰۰۰تومان
  ۳۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W0379G7
  رزگلدسیلور
  ساعت مچی مردانه گس W0379G7 ۷.۴۵۰.۰۰۰تومان
  ۲.۸۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W0746G1
  رزگلدسیلور
  ساعت مچی مردانه گس W0746G1 ۷.۹۹۰.۰۰۰تومان
  ۳.۵۴۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W0746G3
  سیلورطلایی
  ساعت مچی مردانه گس W0746G3 ۷.۹۹۰.۰۰۰تومان
  ۲۹۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1168G4
  سیلورمشکی
  ساعت مچی مردانه گس W1168G4 ۷.۶۸۰.۰۰۰تومان
  ۷۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1178G2
  مشکی
  ساعت مچی مردانه گس W1178G2 ۹.۹۶۰.۰۰۰تومان
  ۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1178G3
  رزگلد
  ساعت مچی مردانه گس W1178G3 ۹.۹۶۰.۰۰۰تومان
  ۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1247G1
  دودی
  ساعت مچی مردانه گس W1247G1 ۹.۹۶۰.۰۰۰تومان
  ۲.۰۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1249G1
  سیلور
  ساعت مچی مردانه گس W1249G1 ۵.۸۰۰.۰۰۰تومان
  -۱.۳۰۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1258G1
  سیلورمشکی
  ساعت مچی مردانه گس W1258G1 ۵.۵۰۰.۰۰۰تومان
  ۱۵۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1305G1
  سیلورمشکی
  ساعت مچی مردانه گس W1305G1 ۷.۴۴۰.۰۰۰تومان
  ۳۸۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس W1309G4
  رزگلدسیلور
  ساعت مچی مردانه گس W1309G4 ۶.۳۳۰.۰۰۰تومان
  ۱.۹۳۰.۰۰۰تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس 10530L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس 10530L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس 10546L1
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس 10546L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس 10567L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس 10567L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس 10606L1
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس 10606L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0033L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس GW0033L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0118L4
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه گس GW0118L4 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0308L3
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه گس GW0308L3 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس GW0484L1
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس GW0484L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس I90222L1
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس I90222L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس U1007L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس U1007L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس U85119L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس U85119L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W0002L2
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس W0002L2 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W0003L2
  طلایی
  ساعت مچی زنانه گس W0003L2 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W0647L2
  ساعت مچی زنانه گس W0647L2 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W1053L2
  ساعت مچی زنانه گس W1053L2 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W1057L1
  ساعت مچی زنانه گس W1057L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W15065L2
  رزگلدسیلور
  ساعت مچی زنانه گس W15065L2 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W16558L1
  رزگلد
  ساعت مچی زنانه گس W16558L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W16563L1
  سیلورطلایی
  ساعت مچی زنانه گس W16563L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی زنانه گس W90029L1
  سیلور
  ساعت مچی زنانه گس W90029L1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس 10111G1
  سیلور
  ساعت مچی مردانه گس 10111G1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0011G1
  سیلور
  ساعت مچی مردانه گس GW0011G1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0066G1
  سیلور
  ساعت مچی مردانه گس GW0066G1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0263G2
  آبیرزگلد
  ساعت مچی مردانه گس GW0263G2 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ساعت مچی مردانه گس GW0332G1
  سیلور
  ساعت مچی مردانه گس GW0332G1 ناموجود

  0.0

  از 0 رای

تاریخچه ساعت های گس

مسئولیت تولید ساعت هایی که توسط برند گس تولید می گردد توسط شرکت Callanen Internet ional بر عهده گرفته شده است. پیش از هر چیز شما را ابتدا با تاریخچه این برند آشنا خواهیم نمود تا در این مورد پیش زمینه ای را بدست آورید و بهتر تولیدات آن را درک نمایید. در سال 1981 برادران مارسیانو (جرج و موریس)  برند گس را راه اندازی نمودند که در ابتدا یک فروشگاه لباس در بورلی هیلز بوده است و فعالیت خود را آغاز نمود.

پس از گذشت مدت زمانی آرماند و پاول که دو برادر بودند نیز با آنها همکاری نمودند. این دو برادر در مراکش متولد شده و در مارسی فرانسه بزرگ شده بودند. پیش از راه اندازی این برند 12  فروشگاه زنجیره ای در فرانسه توسط این دو برادر اداره می شد اما برای عدم پرداخت صورت حساب مالیاتی خود مجبور به ترک فرانسه شدند. لازم به ذکر است که این موضوع در ستل 1986 حل گردید. شلوارهای جین نخستین محصول این دو برادر بوده است که طراحی آن را نیز خود انجام داده بودند. تلفظ گس برای این دو برادر راحت بود و به همین دلیل شلوارهای جین تولیدی خود را با این عنوان نامگذاری نمودند.

از ویژگی های این شلوارها می توان به تنگ و چسبان بودن آنها اشاره نمود. یک زیپ در مچ پای این شلوارها قرار داده شده بود. اگر به قیاس شلوارهای جین معمولی و شلوارهای جینی که توسط برند گس تولید شده بود بپردازیم خواهیم دید که این شلوارها لطیف تر و روشن تر می باشد و این به دلیل سنگشور شدن پارچه جین آنها بوده است.

در قسمت جیب پشتی این شلوارها آرم این برند حک شده بود که به شکل مثلث بوده است. پس از گذشت مدت زمان اندکی یعنی در دسامبر سال جاری جورج مارسیانو پروازی به نیویورک داشنه است و در آن سفر با مدیر فروشگاه بلومینگ دیل  ملاقاتی داشته است تا او را راضی کند تا 30 جفت از شلوارهای تولیدی برند گس را در فروشگاه خود نمایش دهد.

شلوارهای تولیدی این برند در عرض سه ساعت با قیمت 60 دلار فروخته شد با وجود آنکه قیمت پیشنهادی آنها قیمت کمی نبوده است. پاول مارسیانو در سال 1982 یک استراتژی تبلیغاتی را امتحان نمود و توانست شلوارهای تولیدی برند خود را بسیار محبوب و پرطرفدار نماید.

او این راه را در پیش گرفت و از مدل هایی که شلوار جین بر پا داشتند در فضای باز به تهیه عکس های تبلیغاتی پرداخت. فروش این برند تا سال 1982 به 12 میلیون دلار رسید.

مالکیت مشترک

این برند نخستین فعالیت های خود را در یک جای کوچک شروع نمود اما با تلاش های بسیار موفق شدند تا کارشان را توسعه دهند و تعداد زیادی از محصولات خود نظیر لباس های مردانه و زنانه جین، نخی و بافتنی را به کارخانه ها و فروشگاه های کشورهای ایالات متحده و کانادا ارائه دهند.

با افزایش تقاضا این دو برادر ترجیح دادند به کمک یک سرمایه گذار برای برند خود نیروی کار ارزان قیمت در خارج از کشور بیابند. برادران مارسیانو قراردادی با برادران جورداچ در ژوئیه سال 1983 بستند و 50 درصد از سهام شرکت خود را به برادران جورداچ دادند و در عوض مبلغی معادل 4.8 میلیون دلار دریافت نمودند و علاوه بر آن توانستند مجوزی مبنی بر استفاده از کارخانه های تولیدی برادران جورداچ را بدست آوردند. کارخانه های این دو برادر در هنگ کنگ قرار دارد.

لازم به ذکر است که خط تولید برند گس به برادران جورداچ این مجوز را دارل تا شلوار لی جدیدی با عنوان Gasoline را به دست تولید برساند. با این مجوز برخی از محصولات این برند از قیمت کمتری برخوردار بودند.

از مشارکت تا نزاع در دادگاه

این مشارکت تا مدت زمانی ادامه داشت و برادران جورداچ محصولات خود در فروشگاهی در بروکلین نیویورک تولید می نمود که قیمت بالایی نیز داشته اند اما مرور زمان برند آن به عنوان یک برند انبوه معرفی کردید و همین موضوع سبب شکست آنها گردید.

برند گس نیز در این میان مشغول تولید محصولات با کیفیت و مرغوب خود بوده اند و محصولات خود را تنها به فروشگاه های بزرگ رده بالا و فروشگاه های زنجیره ای مارسیانو که MGA نام داشت عرضه می نمودن. MGA را می توان مخفف موریس، جورج و آرماند ذکر نمود.

در سال 1984 مشکلاتی میان این برادران به وجود آمد و به عنوان بزرگترین مبارزات حقوقی برادران مارسیانو شناخته شد. شکایتی از طرف برادران مارسیانو از برادران ناکاشه جورداچ صورت گرفت و برادران جورداچ اتهامی در زمینه رقابت غیرمنصافه کسب نمودند و برادران مارسیانو ادعا داشته اند که این دو برادر از جایگاه خود در این شرکت سواستفاده نموده و طراح های این برند را کپی برداری کرده و نوع فیک آن را وارد بازار نموده اند.

درخواست برادران مارسیانو این بوده است که 50 درصد از سهام این برند گس که در دست این دو برادر وجود دارد باید بازگردانده شود. مشکل آنها تا سال 1990 ادامه دار بوده است و در اوایل سال 1990 این مبارزه با برد برادران مارسیانو به پایان رسید و کل سهام این برند از آن برادران مارسیانو گردید. با به توافق رسیدن برادران مارسیانو و جورداچ در مورد خسارات وارده دادگاهی که در این مورد قرار بود تشکیل شود کنسل شد.

در سال 1984 خط تولید نخستین ساعت هوشمند این برند با نام  GUESS Android Wear راه اندازی گردید که راه اندازی آن توسط شرکت Callanen International انجام گرفت. این شرکت تحت تملک کامل Timex می باشد و جز شرکت های فرعی آن به شمار می رود.

نیپون ، نمایندگی ساعت گس (Guess) در ایران

ساخت ساعت های برند گس توسط این شرکت از سال 1984 آغاز گردید و عرضه آن را به تمامی کشورها انجام می داد. شرکت Guess و Fossil در سال 2005 توافق نامه ای را امضا نمودند و زمان این توافق نامه ده سال بوده است. طبق این توافق نامه شرکت Fossil حق تولید برند گس را از آن خود نمود اما طولی نکشید که این توافق نامه کنسل گردید.

طبق گفته های برند گس شرکت Callanen کماکان به تولید و عرضه ساعت های این برند می پردازد. این دو شرکت یک قرار داد 10 سال میان خود بستند. شروع این قرار داد از ژانویه 2007 انجام می گرفت.

نیپون ، نمایندگی ساعت گس (Guess) در ایران

این شرکت علاوه بر این که به تولید و توزیع ساعت های برند گس می پرداخت عرضه ساعت هایی که برای برندهای Marc Ecko ، ناتیکا و ورساچه نیز بوده است را در دست داشت. شرکت تایمکس پیش از آنکه قرارداد 10 ساله شرکت گس با شرکت کالانن آغاز گردد به سازماندهی شرکت کالانن پرداخت و به این ترتیب شاهد به وجود آمدن یک شرکت بین المللی با نام Sequel AG بوده ایم که به مجموعه این شرکت افزوده شد.

هدف به وجود آمدن شرکت Sequel AG گرفتن بازار جهانی و توزیع ساعت های گس از دست شرکت Callanen بوده است. لازم به ذکر است که تمامی مجوزهایی که مبنی بر تولید و عرضه زیورآلات در دست برند گس وجود داشته است نیز به شرکت تازه به وجود آمده Sequel خواهد رسید.

با این حساب دور از انتظار نبود که با گذشت اندک زمانی مسئولیست تولید و توزیع ساعت های برند گس را شرکت Sequel از آن خود نماید و این اتفاق در سال 2007 رخ داد. در عصر حاضر نیز این مسئولیست بر عهده شرکت Sequel می باشد.

ساعت های گس در کجا ساخته می شوند؟

بسیاری از برند ها این اجازه را به دیگر شرکت ها می دهند تا ساعت های آنها را نام خود تولید نماید که برند مشهور امپریو آرمانی نیز یکی از این برندها می باشد. شرکت Fossil یکی از تولیدکنندگانی می باشد که بیشتر برند ها تمایل دارند ساعت هایشان توسط آن به تولید برسد و دلیل آن در دست داشتن مسئولیست تولید و توزیع دیگر برندها می باشد.

گس نیز دنبال کننده همین استراتژی بوده است. شرکت Sequel AG که زیر مجموعه گروه تایمکس می باشد مسئولیست تولید و توزیع ساعت های برند گس را بر عهده دارد. تولید ساعت های مکانیکی و کوارتز از جمله تخصص های این شرکت به شمار می رود. دفتر مرکزی شرکت سوئیسی Sequel AG در شهر زوگ سوئیس قرار دارد.

نیپون ، نمایندگی ساعت گس (Guess) در ایران

از دیگر فعالیت های این شرکت تولید جواهرات بدل می باشد و توانسته قراردادی 15 ساله با برند گس امضا نماید که این قرارداد از سال 2007 آغاز گردید. بریتانیا و شهر نورواک ایالت کنتیکت آمریکا از دیگر شهرهایی است که دفتر فرعی این شرکت در آن دایر شده است.

مقایسه ( 0 مورد )